Modernizacja Kina Szpulka znajdującego się w Łódzkim Domu Kultury (ŁDK)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Kina Szpulka znajdującego się w ŁDK.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. Dostawę, montaż i zestrojenie ekranu z projektorem cyfrowym znajdującym się w kabinie projekcyjnej Kina Szpulka, zestrojenie sprzętu dźwiękowego oraz przeszkolenie pracowników z obsługi zamówionego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym:
• Szafa aparaturowa głęboka, okablowana z panelem zasilająco-bezpiecznikowym i monitorem odsłuchowym – 1 szt.
• Dźwiękowy procesor kinowy (cyfrowy) – 1szt.
• Wzmacniacze mocy czterokanałowe – 2 szt.
• Wzmacniacze mocy- 3 szt.

• Kolumny głośnikowe zaekranowe – 3 szt.
• Zestaw głośników dookólny (surroundowy) – 10 szt.
• Zestaw głośnikowy kanału subbasowego – 1 zestaw
• okablowanie głośnikowe- 1 komplet
• przewód głośnikowy 2x4 mm2 – 1 komplet
• przewód głośnikowy 2x6 mm2 – 1 komplet
• przewód głośnikowy 2x2,5mm2- 1 komplet
• dostawa, montaż, uruchomienie i zestrojenie sprzętu dźwiękowego – usługa
• uchwyty ścienne krótkie- 16 szt.
• Materiał ekranowy, biały, perforowany do projekcji 3D, odpowiedni do projektora cyfrowego znajdującego się w kabinie projekcyjnej Kina Szpulka– 1szt.
• Maskowanie ekranu – 1szt.
• Dostawa, montaż i zestrojenie ekranu z istniejącym projektorem cyfrowym oraz przeszkolenie pracowników z obsługi zamówionego sprzętu (5 osób) – usługa.

b. Dostawę, montaż i zestrojenie automatycznego systemu regulacji światłem oraz przeszkolenie pracowników z obsługi ww. systemu wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym:
• automatyka projekcji - 1 szt.
• sterownik centralny- 1 szt.
• zasilacz sterownika- 1 szt.
• merger - 1 szt.
• zespół przycisków naściennych- 1 zestaw
• materiały instalacyjne (skrzynka instalacyjna, zabezpieczenia, listwy, okablowanie- 1 komplet
• wykonanie instalacji, oprogramowanie systemów oświetlenia i projekcji oraz uruchomienie systemu – usługa

Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
51110000-6 - Usługa instalowania sprzętu elektrycznego
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
80511000-9 - Usługi szkoleniowe personelu
32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający
38653400-1 - Ekrany projekcyjne
5. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej w Kinie Szpulka Łódzkiego Domu Kultury. Celem wizji lokalnej jest dobranie odpowiedniego ekranu, dedykowanego sprzętu nagłośnieniowego jak również system automatycznej regulacji oświetleniem do Kina Szpulka, znajdującego się w budynku Łódzkiego Domu Kultury przy ulicy Generała Romualda Traugutta 18 w Łodzi.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

Termin składania ofert: 2021-08-24 10:00

Termin składania ofert: 2021-08-24 12:00
Rejestr zmian