Regulamin organizacyjny

Uchwała 1738/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2013 r. ( pobierz) w sprawie opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Domu Kultury ( pobierz)

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Domu Kultury (pobierz)

Zarządzenie Nr 27/2016 Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi (pobierz)

Rejestr zmian