Struktura własnościowa

Budynek jest własnością Łódzkiego Domu Kultury.

ŁDK posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu na 99 lat.

Rejestr zmian