Przedmiot działalności

Podstawowym celem Łódzkiego Domu Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Podstawy programowe ŁDK obejmują działania na rzecz rozwoju kultury w województwie łódzkim oraz wspomagania procesu integracji sektora kultury w województwie łódzkim, w szczególności:

  1. Promocje i ochronę wielokulturowego dziedzictwa województwa łódzkiego
  2. Tworzenie warunków do odkrywania, poznawania i kształtowania tożsamości mieszkańców województwa łódzkiego
  3. Wspieranie, promowanie i realizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej zwiększających szeroko rozumianą aktywność mieszkańców województwa łódzkiego
  4. Upowszechnianie sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej w kraju i za granicą - udział w imprezach międzynarodowych i ich organizację
  5. Wspieranie i aktywizację samorządowych instytucji kultury działających na terenie województwa łódzkiego

Terenem działania jest Łódzkiego Domu Kultury jest województwo łódzkie. Łódzki Dom Kultury może prowadzić działalność również w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami

 

Rejestr zmian