Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej i architektonicznej w Łódzkim Domu Kultury.

Dane kontaktowe:
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź
tel. 797 326 216
e-mail: ldk@ldk.lodz.pl

Zadania koordynatora:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Łódzki Dom Kultury.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez ŁDK, zgodnie z wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w sferze dostępności architektonicznej, cyfrowej
    i informacyjno-komunikacyjnej.
  3. Monitorowanie działalności ŁDK w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Przedstawienie Dyrektorowi Łódzkiego Domu Kultury bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań. 
  5. Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ŁDK, który publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej ŁDK.  

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Plan na rzecz poprawy dostępności ŁDK.

Plan działania ŁDK

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie

Raport o stanie zapewnienie dostępności w Łódzkim Domu Kultury.

Wersja dostępna Raportu o stanie zapewnienia dostępności w Łódzkim Domu Kultury.

 

 

Rejestr zmian