Status prawny

Łódzki Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
Łódzki Dom Kultury działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,
    z późniejszymi zmianami).
  2. Statutu Łódzkiego Domu Kultury nadanego Uchwałą nr 831/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 maja 2012 r. (pobierz).
  3. Regulamin Organizacyjny Łódzkiego Domu Kultury wraz z aneksami dostępny (Regulamin org)

Łódzki Dom Kultury posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury (RIK-7) Nadzór nad działalnością ŁDK sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rejestr zmian