Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację kinowego sprzętu cyfrowego, dostawę ekranu oraz systemu dźwiękowego dla kina Perspektywa Łódzkiego Domu Kultury

Termin składania ofert: 2020-07-30 12:00
Rejestr zmian