ŁÓDZKI DOM KULTURY ogłasza nabór na stanowisko "Referent w Dziale Finansowo-Księgowym" w Łódzkim Domu Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18

Uwaga! Rekrutacja została zakończona.
ŁÓDZKI DOM KULTURY ogłasza nabór na stanowisko "Referent w Dziale Finansowo-Księgowym" w Łódzkim Domu Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18

Wymagania niezbędne: wykształcenie - minimum średnie (ekonomiczne mile widziane).

Wymagania dodatkowe:  bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,  zdolność analitycznego myślenia, rzetelność i zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: m.in. sprawdzanie faktur i innych dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, dekretowanie i  wprowadzanie danych do programu finansowo-księgowego, realizacja bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem działu, przestrzeganie procedur wewnętrznych, stałe podnoszenie własnych kwalifikacji.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, praca w godzinach 8.00 -16.00 od poniedziałku do piątku.

 Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

Wymagane dokumenty należy zeskanowane przesyłać na adres: ldk@ldk.lodz.pl,

lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: Nabór na stanowisko: referent w Dziale Finansowo-Księgowym” w Sekretariacie Łódzkiego Domu Kultury  II piętro pokój 218, Łódź ul. Traugutta 18  

Nabór trwa  do 7 października 2022 r.

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną w ciągu 7 dni od daty zakończenia naboru.

Rejestr zmian