Zarządzenie Nr 8/2020

Zarządzanie Nr 8/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku dot. zobowiązania wszystkich Kierowników Działów i Zespołów ŁDK oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 roku planów urlopów na 2020 rok

Rejestr zmian