Data: 22 05 2019
Zobacz
 
  Login:
  Hasło:
   
 

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania.
  Odpowiedzi na pytania.
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór oferty

  Ogłoszenie - konkurs
  Regulamin konkursu
  Informacja o wyniku kwalifikacji do udziału w konkursie
  Informacja o wyniku
 

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór oferty

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu.
  Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu c.d.
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór oferty
  Wybór oferty II

  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
  Zaproszenie do negocjacji

  Ogłoszenie o konkursie
  Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu ŁDK
  Unieważnienie konkursu

  Ogłoszenie
  OIWZ
  Wybor oferty

  Oferta

  Ogłoszenie
  Informacja o zakończeniu postępowania
 

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia treści SIWZ
  Wyjaśnienia treści SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybor oferty
  Postępowanie zakończone - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Odpowiedzi na pytania cz. II
  Odpowiedzi na pytania cz. III
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybor oferty

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Odpowiedź na pytanie - dot. zmiany załącznika nr 1
  Odpowiedź na pytanie - dot. zmiany załącznika nr 1
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybor oferty

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ nr 1
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybor oferty

  pobierz
  Wybor oferty

  zapytanie
  program F-U
  opis + wzór oferty
  Wybor oferty

  pobierz
  Wybor oferty
 


  pobierz


  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wybor oferty


  Ogłoszenie
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Odpowiedź na pytanie
  Unieważnienie
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Odpowiedź na zapytanie
   Wybor oferty
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Wybor oferty
 
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Wybor oferty
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Wybor oferty
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Odpowiedz na zapytanie1
   Odpowiedzi na pytania
   Komunikat
   Wybor oferty
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Zawiadomienie o wyborze oferty
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Unieważnienie
 

    Ogłoszenie
    SIWZ
    Wybor oferty
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Unieważnienie
 

    Ogłoszenie
    SIWZ
    Wybor oferty
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Unieważnienie przetargu
 

    Ogłoszenie
    SIWZ
    Wybor oferty
 
 

    Ogłoszenie
    SIWZ
    Zawiadomienie o wyborze oferty
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Interpretacja prawna
   Zawiadomienie o wyborze oferty
 

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Zapytania i odpowiedzi
   Informacja o zmianie treści SWIZ
   Informacja o zmianie terminu
     składania ofert
   Zawiadomienie o wyborze
     najkorzystniejszej oferty
   ZAWIADOMIENIE O
    ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
   ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU
    UMOWY
 
 

    Ogłoszenie
    SIWZ
    Zawiadomienie o wyborze      najkorzystniejszej oferty
 

    Ogłoszenie
    SIWZ
    Zawiadomienie o wyborze      najkorzystniejszej oferty
    ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU     UMOWY
 

    Ogłoszenie
    Instrukcja dla wykonawcy
    SŁOWNIKI CPV-aktualizacja
     WAŻNE!

    WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO
     DOTYCZĄCE TREŚCI INSTRUKCJI

    INFORMACJA O WYNIKACH
      POSTĘPOWANIA

    Kosztorysy
    Zawiadomienie o wyborze oferty
    ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU      UMOWY
 

    Ogłoszenie
    SIWZ
    Wyniki i umowa
 

    Ogłoszenie
    SIWZ
    Wyniki i umowa


 
    Strona główna

    Status prawny

    Organizacja

    Przedmiot działalności

    Struktura własnościowa

    Majątek

    Sprawozdania finansowe

    Nabór na wolne stanowiska pracy

    Redakcja

    REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI DS. OCENY WNIOSKÓW O ŚRODKI UNIJNE OBJĘTE PROW

    Ochrona danych osobowych

    Współorganizacja projektów kulturalnych

    Statystyki

    Rejestr Zmian


 

Łódź, dnia 4 sierpnia 2011r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Łódzki Dom Kultury informuje Państwa, że w wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przygotowanie do druku, druk i oprawę miesięcznika Kalejdoskop wyłoniono ofertę o najniższej cenie spełniającą jednocześnie wszystkie kryteria określone w SIWZ. Jest to oferta Firmy PASAŻ Sp. Z o.o., Kraków, ul. Rydlówka 24 - oferta uzyskała 100 pkt.

Pozostałe oferty uzyskały:

Nr oferty Nazwa i adres firmy Ilość punktów
1. ATTYLA W.Kardasz, J.Kardasz
22-400 Zamość
ul. Partyzantów 61
67,08
2. MELLOW Sp. Z o.o.
30-390 Kraków
ul. Zawiła 61
67,17
3. DRUKARNIA ARMMI R.Grabarz
97-438 Rusiec
Krasowa 3a
60,55
4. K&K reklama poligrafia
31-444 Kraków
ul. Ostatnia 22
76,04
5. DRUKAT Sp.z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100a - została odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę, zgodnie z UPZP art. 89 ust.4. Oferent przedstawił cenę druku jednego numeru miesięcznika Kalejdoskop, a nie całości zamówienia.
-
6. HORNET Sp. Z o.o.
94-251 Łódź
ul. Omłotowa 25
69,93
7. PROFESJADRUK Sp. Z o.o.
01-018 Warszawa
ul. Wolności 7 lok. H
91,46
8. Zakładu Poligraficzno-Usługowo-Handlowego Józef Skrajnowski
11-300 Biskupiec
ul. Krótka 1
66,86
9. Oferta Oficyny Wydawniczej SAGALARA M.W.Sagalara
93-232 Łódź
ul. Lodowa 106a
71,53
10. PB Offset Sp. Z o.o.
93-249 Łódź
ul. P.Gojawiczyńskiej 22
68,03
11. Oferta Firmy GEOKART INTERNATIONAL Sp. Z o.o.
35-113 Rzeszów
ul. W.Stwosza 44
41,97
12. DRUKARNIA GREEN
90-007 Łódź
ul. Komuny Paryskiej 4/7
77,47
13. DRUKARNIA WIST A. Wierzbowski
95-100 Zgierz
ul.Barona 8B
84,07

Łódź, dnia 4 sierpnia 2011 r.


Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź


znak sprawy: 2a/2010

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Łódzkim Domem Kultury a

PASAŻ Sp. z o.o.
30-363 Kraków
ul. Rydlówka 24